Szanowni Klienci, informujemy, że na mocy umowy z dnia 08.02.2024 przejęcia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 55(1) ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), nowym właścicielem apiportal.pl wraz z platformą edukacyjną i sklepem internetowym pod domeną kurspszczelarski.pl jest Fundacja ETER To nadal ten sam zespół, ale zmieniliśmy formę działalności i dlatego powstał nowy podmiot. W związku z powyższym Fundacja ETER od dnia 16.02.2024r jest nowym administratorem Państwa danych osobowych. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie, w którym wyrażona została zgoda lub, które wynikają z regulaminu strony i polityki prywatności obowiązującej w dniu założenia konta lub złożenia zamówienia na danej ze stron bądź zapisu na newsletter.. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo w każdej chwili wnieść prośbę o usunięcie Państwa danych dotyczących zamówienia lub założonego konta lub zapisu do newslettera pod adresem kontakt@kurspszczelarski.pl Mamy nadzieję, że założenie Fundacji otworzy nam nowe możliwości działania. Już wkrótce pojawią się nowe inicjatywy i treści dlatego zapraszamy serdecznie do dalszego korzystania z naszych portali. Dziękujemy także za Państwa poświęcony czas na zapoznanie się z informacją i życzymy wszystkiego najlepszego! Dismiss

Aktualny wykaz zarejestrowanych leków dla pszczół.

Rejestr wszystkich produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych dostępny jest na stronie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  oraz na platformie rejestrów medycznych.  https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rpl  https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/public-pl-report/get-xlsx Na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en dostępna jest unijna baza danych produktów, zawierające wszystkie dopuszczone do obrotu na obszarze UE produkty lecznicze.

"Aktualny wykaz zarejestrowanych leków dla pszczół."Czytaj więcej...

Scroll to top