Aktualny wykaz zarejestrowanych leków dla pszczół.

Rejestr wszystkich produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych dostępny jest na stronie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  oraz na platformie rejestrów medycznych.  https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rpl  https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/public-pl-report/get-xlsx Na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en dostępna jest unijna baza danych produktów, zawierające wszystkie dopuszczone do obrotu na obszarze UE produkty lecznicze.

"Aktualny wykaz zarejestrowanych leków dla pszczół."Czytaj więcej...

Scroll to top