Open post

Błędy pszczelarza, które osłabiają pszczoły

Błędy pszczelarza, które osłabiają pszczoły Choroby i osypywanie się rodzin w trakcie zimowli, ich zła kondycja na wiosnę, to ekstremalne przykłady konsekwencji osłabienia odporności pszczół. W mniejszym ekstremum, słaba odporność to gorsza praca pszczoły, nieprawidłowy rozwój rodziny lub czerwienia matki, rozprzestrzenianie patogenów w pasiece i osłabianie innych rodzin, większa podatność na zatrucia pestycydami, rabunki itd....

"Błędy pszczelarza, które osłabiają pszczoły"Czytaj więcej...

Open post

Co Ci daje zrozumienie w jaki sposób prawidłowo stymulować pracę organizmu pszczoły?

Dzięki znajomości mechanizmów na poziomie odporności jesteśmy w stanie zmanipulować naszym postępowaniem tak, aby pomóc pszczołom w odpowiedni sposób wzmocnić się a rodzinie wrócić do siły. dr hab. Aneta Strachecka / Kiedy widzimy, że pszczoły zaczynają mieć biegunkę, pomoże prawidłowe zastosowanie probiotyku dedykowanemu pszczołom.

"Co Ci daje zrozumienie w jaki sposób prawidłowo stymulować pracę organizmu pszczoły?"Czytaj więcej...

Open post

5 GRZECHÓW pszczelarza przygotowującego pasiekę do zimowli

Jak prawidłowo przygotować pszczoły do zimowania? Mgr inż.Tomasz Kędziora wymienia najczęstsze błędy popełniane przez pszczelarzy w przygotowaniu pasieki do zimowli. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie. "Jeśli nie zrobisz przeglądu jesiennego po pożytku lipowym, ok 15-20 lipca, oceny matki oraz ilości pokarmu może okazać się, że matka jest złej jakości lub, że jest zbyt mało pokarmu w rodzinie a uchybienia kosztują Cię nawet 2-4 tygodnie...

"5 GRZECHÓW pszczelarza przygotowującego pasiekę do zimowli"Czytaj więcej...

Scroll to top