Czego do tej pory nie wiedziałeś na temat ciała tłuszczowego i czy pszczoła może mieć nowotwór?

Czego do tej pory nie wiedziałeś na temat ciała tłuszczowego pszczoły i czy pszczoła może mieć nowotwór?

Ciało tłuszczowe ma charakter segmentalny i każdy segment, to tak jakby „inny organ” i funkcjonuje jak wątroba, trzustka, śledziona, tkanka tłuszczowa. Do tej pory uważano, że jego funkcją jest tylko detoksykacja i utrzymanie rezerw energetycznych pszczoły zimującej. W tej chwili wiemy już, że tkanka ta, „organ” zapewnia szeroko pojęty metabolizm, bardzo wiele funkcji, które przekładają się na funkcjonowanie całego organizmu pszczoły. Wiedza ta pochodzi z publikacji sprzed 2 miesięcy mojego współautorstwa. Do tej pory uważano także, że komórki tłuszczowe nie mogą mieć komórek nowotworowych, ale okazuje się skoro w tej tkance neutralizowane są i gromadzone wszystkie toksyczne substancje, to jest to możliwe. Przykładem są choroby nowotworowe matki. Np. wygryza się matka, ale nie wydziela feromonów, jest niewidoczna dla rodziny. A potem wygryza się druga. Czyli wbrew dotychczasowej wiedzy, najnowsze badania pokazują, że obecność więcej niż jednej matki w rodzinie nigdy nie jest sytuacją normalną, również kiedy matka nie ma świty.

Dr hab. Aneta Strachecka

Dodaj komentarz

Scroll to top