0.2.2. Możliwości na lokalizację pasieki

NOTATKA:

  • W ocenie bazy pożytkowej pomoże Ci kalendarz pożytków dostępny na apiportal.pl
  • Zwróć szczególną uwagę na pożytek wczesnowiosenny oraz pyłkowy sierpniowo-wrześniowy w miejscu zimowania pasieki.
  • Oceń ilość pasiek w terenie max do 6 km. Ale najbardziej interesuje Cię promień ekonomicznej wydajności lotu pszczoły tj.500, 1500mb.
  • Oceń bezpieczeństwo pasieki oraz bezpieczeństwo wobec osób postronnych np. tzw “KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W PSZCZELARSTWIE”, żółte tablice ostrzegawcze, ogrodzenie.
  • Oceń odległość dla pasieki i możliwości dojazdu.
  • Sprawdź, czy teren nie jest zapowietrzony zgnilcem amerykańskim.

Masz pytania do tej części kursu?

Scroll to top